Uni-Trend UT208B 1000A AC/DC True RMS ampertöng - CAT III 1000V/CAT IV 600V

19.550 kr
Vörunúmer: UT208B
Uni-Trend UT208B 1000A AC/DC True RMS ampertöng
 Aftur í: Mælar

Uni-Trend UT208B 1000A AC/DC True RMS ampertöng

Specifications Range UT208B
AC current (A) 1000A ±(2%+5)
DC current (A) 1000A ±(2%+5)
AC current frequency response   40Hz~400Hz
Inrush current (A) 1000A ±(10%+10)
AC voltage (V) 6V ±(1.2%+3)
60V/600V/1000V ±(1%+8)
DC voltage (V) 600mV ±(0.8%+3)
6V/60V ±(0.5%+5)
600V ±(0.5%+5)
1000V ±(0.5%+5)
Low pas filter (LPF ACV) 600V/1000V ±(2%+5)
AC voltage frequency response   40Hz~400Hz
LoZ ACV 600V/1000V ±(2%+5)
Resistance (Ω) 600Ω ±(1%+3)
6KΩ/60KΩ/600KΩ ±(1%+2)
6MΩ/60MΩ ±(2%+8)
Capacitance (F) 60nF ±(4%+25)
600nF/6μF/60μF/600μF ±(4%+5)
6mF/60mF ±(10%+9)
Temperature (℃) -40℃~300℃ ±(1%+20)
300℃~1000℃ ±(1%+2)
Low voltage frequency (Hz) 10Hz~1MHz ±(0.1%+3)
Duty cycle (%) 10%~90% ±(2.6%+7)

PDF im